0

Uputstvo za upotrebu i održavanje

company data

 

DODATAK UPUTSTVA ZA UPOTREBU – KORIŠĆENJE DEČIJIH BICIKALA
NA OSNOVU STANDARDA SRPS EN ISO 8098.. 2016

 

Dečija bicikla su predviđena za vožnju isključivo po asfaltnim i betonskim putevima. U slučaju
vožnje po zemljanom putu, postoji opasnost od gubljenja kontrole nad biciklom i pada deteta.

Ručice kočnice koji se nalaze na upravljaču, služi za upravljanje prednje i/ili zadnje kočnice a koristi
se tako što se povlačenjem poluge desne rucice kočnice vrši sila I kočenje prednje kočnice, a
povlačenjem poluge leve ručice kočnice vrši sila i kočenje zadnje kočnice.Kontra kočnice funkcionišu
tako što se vrši kontra sila (unazad) na polugu srenjeg pogona, čime se aktivira kočnica u glavi
zadnjeg točka.

Dečija bicikla bez pomoćnih točkova imaju ukupnu nosivost do 50 kg. U ovo je uračunata težina
bicikla, težina deteta i težina eventualnog prtljaga.

Dečija bicikla nisu predviđena za montažu dodatnih prtljažnika za teret, odnosno sedišta za transport
druge dece. Namenjena su za transport (upravljanje) samo jednog deteta.

Dečija bicikla moraju imati prednje i zadnje svetlo sa katadiopterima, odnosno bočne katadioptere na
točkovima ukoliko se koriste u saobraćaju na cesti. Ova oprema ne mora biti fabrički ugrađena na
dečiji bicikl.

Zatezni momenti koji se odnose na vijke i matice se nalaze u tabeli na kraju teksta.

Montaža pomoćnih točkova se vrši odvrtanjem matice zadnjeg točka, postavljanjem držača pomoćnog
točka na osovinu točka i adekvatnim zatezanjem pomenute matice uz prethodno postavljanje zupčaste
podloške kod zaseka rama za zadnji točak.
Demontaža predmetnog pomoćnog točka se vrši obrnutim gore navedenim postupkom.
Nosivost pomoćnih točkova je 25kg.
Pomoćni točkovi nisu garancija da dete neće pasti sa bicikla, pogotovu ako se naiđe na neravninu na
putu ili dete u toku vožnje krene da se naginje na jednu od strana.

Podmazivanje: zglobne delove kao i lanac treba nauljiti sa nekoliko kapi mašinskog ulja srednje
gustine. Lanac uvek mora biti nauljen i savitljiv. Mast koja se nalazi u kugličnim ležajevima treba
promeniti jednom u godinu dana. Sajle moraju biti podmazane, tako da se nesmetano kreću kroz
vođice i košuljicu (bužir) sajle.

Pre svake vožnje bicikla, treba proveriti zategnutost lanca. Lanac ne sme da “visi”, odnosno ne sme
imati konkavni oblik duž gornje ivice. Inače može da spadne sa zupčanika u toku vožnje. Sve ovo
može da dovede do blokade zadnjeg točka, odnosno da uslovi pad deteta sa bicikla. Ukoliko se uoči
labavost lanca, isti se doteže sa odvrtanjem matice osovine zadnjeg točka, povlačenjem zadnjeg točka
unazad dok se lanac ne zategne. Nakon toga se matica fiksira (zavrće).

Habajući delovi kočnica (pakne) se trebaju periodično menjati. Potreba za menjanjem nastaje kada se
primeti da kočnica ne funkcioniše adekvatno. Zamena se vrši odvrtanjem matice, skidanjem stare
pakne, postavljanjem nove pakne i zatezanjem matice. Pri ovome kada se točak zavrti u prazno bez
kočenja, pakna bi trebala da bude 2-3 mm od kočione površine felne.

Prilikom bilo kog servisa dečijih bicikala obratitie pažnju kod ugradnje novih delova i po mogućstvu
insistirajte na ugradnji originalnih (fabrički predviđenih) delova.

Pod potrošnim materijalom svrstavamo: gume (spoljne i unutarnje), kočione pakne, sajle kočnice,
ručke volana i pomoćne točkove.

Tabela zateznog momenta

Svi zatezni momenti izraženi su u Njutn-metrima (Nm)

KOMPONENTE

ZATEZNI MOMENAT
(Nm)

žbice, glave, kaseta (račna)
Kaseta (račna) lančanika 30-45
Matice glava 29-40
Frajlauf (BMX račna) 34-45
Lule volana, volan, sedište, cev sedišta
Lula volana sa konusom 19-30
Lula volana a-head 6-9
Lula volana – volan (4 šarafa) 9-12
Nastavci volana 6-12
Cev sedišta sa sedlom 24-30
Cev sedišta sa ramom 5-7
Poluga srednjeg pogona, osovine srednjeg pogona, pedale
Pedala 35-40
Poluga srednjeg pogona sa Oktalink osovinom
pogona
40-49
Poluga srednjeg pogona na kocku ili Isis
osovinom pogona
34-45
Šoljice srednjeg pogona 40-50
Mjenjači, ručice mjenjača
Ručice mjenjača palac 5,5-8
Ručice mjenjača grip shift 5,6-7,9
Prednji mjenjač 5-6,8
Prednji mjenjač – sajla 4,5-6,8
Zadnji mjenjač 8-10
Zadnji mjenjač – sajla 3,4
Kočnice
Caliper kočnice 7,9-10
V-brake kočnice 5,6-6,8
Pakne kočnica 5,6-6,8
V-brake kočnice – sajla 5,6-7,9
Caliper kočnice – sajla 5,6-7,9
Ručice kočnica 5,6-7,9
Disk kočnice
Disk rotor na glavu točka 5,6
Čeljusti na ramu 5,6-7,9

 

GARANTNI LIST SCOUT & EXPLORER 2015

VeneraBike chat ×