0

Osnovni podaci

Proizvodnja i prodaja bicikla Subotica

 

Franje Kluza 144 A 

24000 Subotica, Serbia 

 

Matični broj: 08669538

Registarski broj: БД 69208

Šifra delatnosti: 35420

Tekući račun: 220-48314-68

PIB: 101752528

VeneraBike chat ×